logo
   
  svensk_flagga Svenska
  skoter knapp  
delare
båt
border
  Snöskoter  
line
  båt minibild
Snöskoterförsäkring  

Detta är de försäkringsalternativ som vi erbjuder för din snöskoter (oavsett fabrikat).

.

 
    Klicka på plustecken för att läsa mer om de olika omfattningsalternativen.

Trafikförsäkring

 
Trafikförsäkringen gäller enligt reglerna i trafikskadelagen (TSL) för person- och sakskada som uppstår i följd av trafik med fordonet.


Halvförsäkring

 
Halvförsäkring omfattar

• Trafikförsäkring

• Brand

• Stöld

• Glasruta

• Rättsskyddsförsäkring

 

Helförsäkring

 
Helförsäkring omfattar

• Trafikförsäkring

• Brand

• Stöld

• Glasruta

• Rättsskyddsförsäkring

• Vagnskada

 
Tilläggsförsäkring Maskinskada.
Tilläggsförsäkring Maskinskada erbjuds endast i kombination med helförsäkring.
 
• Maskinskada

Maskinskadeförsäkringen gäller för snöskoter som är högst 5 år gammal, räknat från första registrering och körts högst 1000 mil.
Tillverkarens anvisningar gällande skötsel, underhåll, service samt anvisningar beträffande driv-och smörjmedel och dylikt skall följas. Observera att det åligger dig som kund att kunna visa på ovanstående, i det fall du vet med dig att du inte kan styrka detta rekommenderar vi att du inte tecknar maskinskadetillägget eftersom ersättning då kan minskas eller i allvarliga fall kan leda till att ingen ersättning utbetalas
 
Här kan du läsa mer om snöskoterförsäkring. Förköpsinformationen är en kort sammanfattning av det fullständiga försäkringsvillkoret där framgår vad som ingår i försäkringen. Det är dock alltid det fullständiga villkoret som gäller.

pdf Förköpsinformation
pdf Villkor
 
 
 
 
         
  hus KONTAKT

 
 
Gjensidige Forsikring ASA
Svensk filial
Affärsområde Fritidsprodukter
Box 4430
20315 Malmö
Privatkund: 0771-326326
Återförsäljare: 0771-326323 info@forsakringsproduktion.se
Organisationsnummer: 516407-0384