logo
   
  svensk_flagga Svenska
   
delare
skoter banner
border
  Anmäl skada  
line
  båt minibild
Om vi inte kommer överens  

Ta kontakt med oss om du inte är nöjd

Om du är missnöjd med ersättningsbeslutet, ta alltid först kontakt med den skadereglerare som handlagt ditt ärende. Ofta kanske det handlar om ett missförstånd som går att reda ut. Är du fortfarande inte nöjd kan du vända dig till klagomålsansvarig hos Försäkrings-produktion i Sverige AB.

Skriv ner dina synpunkter och skicka dessa till oss via brev, fax eller e-post. Klagomålsansvarig ser till att ärendet behandlas och besvaras.

Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), som prövar privaträttsliga ärenden och har en särskild avdelning för försäkringsfrågor.

Vi följer nämndens rekommendationer. Allmänna reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm Tel: 08-508 860 00 E-post: arn@arn.se, Besöksadress: Kungsholmstorg 5

Konsumenternas Försäkringsbyrå lämnar också allmänna upplysningar i försäkringsfrågor. Box 24215,

104 51 Stockholm, Besöksadress: Karlavägen 108.

Telefon 0200 - 22 58 00,

Behandlingen av ett ärende hos ARN och Konsumenternas Försäkringsbyrå är kostnadsfri.

Är du ändå inte nöjd kan du vända dig till allmän domstol för att få saken slutlig prövad.


 
 
       
 
         
  hus KONTAKT

 
 
Gjensidige Forsikring ASA
Svensk filial
Affärsområde Fritidsprodukter
Box 4430
20315 Malmö
Privatkund: 0771-326326
Återförsäljare: 0771-326323 info@forsakringsproduktion.se
Organisationsnummer: 516407-0384