logo
   
  svensk_flagga Svenska
   
delare
atv
border
  ATV  
line
  atvi mellanbild
ATV försäkring  

Detta är de försäkringsalternativ som vi erbjuder för din ATV oavsett fabrikat under förutsättning att den ursprungligen har sålts av en återförsäljare inom EES-området.
 
    Klicka på plustecken för att läsa mer om de olika omfattningsalternativen.

Trafikförsäkring
 
Trafikförsäkringen gäller enligt reglerna i trafikskadelagen (TSL) för person- och sakskada som uppstår i följd av trafik med fordonet.

Halvförsäkring
 
• Trafikförsäkring

• Brand

• Stöld

• Räddning *

• Rättsskydd

*Räddning gäller endast vägregistrerade fordon
 
Helförsäkring
 
• Trafikförsäkring

• Brand

• Stöld

• Räddning*

• Vagnskada

• Rättsskydd

*Räddning gäller endast vägregistrerade fordon

 
Tilläggsförsäkring
 
• Tilläggsförsäkring Maskinskada erbjuds endast i kombination med helförsäkring

• Maskinskada, gäller för vägregistrerade ATV som är högst 5 år gamla och ej har gått över 1500 mil, för terrängregistrerade ATV som är högst 5 år gamla och ej har mer än 500 gångtimmar.

Åldern räknas från den tidpunkt då fordonet såldes som nytt och garantiregistrerades av auktoriserad återförsäljare inom EU/EFTA - området.
 
 
    Här kan du läsa mer om vår ATV försäkring. Observera att förköpsinformationen är en kort sammanfattning av det fullständiga försäkringsvillkoret. Vi rekommenderar dig därför att ta del av vårt fullständiga villkor.

pdf Förköpsinformation
pdf Villkor


 
       
 
         
  hus KONTAKT

 
 
Gjensidige Forsikring ASA
Svensk filial
Affärsområde Fritidsprodukter
Box 4430
20315 Malmö
Privatkund: 0771-326326
Återförsäljare: 0771-326323 info@forsakringsproduktion.se
Organisationsnummer: 516407-0384